زمانی شبکه ها مبتنی بر ارتباط مستقیم رایانه ها با یکدیگر بود. با ورود تکنولوژی اترنت به دنیای شبکه مفهوم جدیدی به نام نجهیزات اکتیو شبکه معنا یافت و تکنولوژی های ساخت آن با رشدی غیر قابل باور گسترش پیدا کرد به گونه ای که اکنون بالاترین هزینه ها صرف ارتقاء اینگونه تجهیزات می گردد و بالاترین فناوری ها در این شاخه نمود پیدا می کند.

شرکت فناوران طلوع شبکه با بکارگیری مهندسین کار ازموده و دوره دیده در این رشته اماده ارائه خدمات مشاوره از ابتدا تا انتها می باشد

img-ActiveNetwork