نگهداری و پشتیبانی از زیر ساخت های فیزیکی مرکز داده اصولا باید بر مبنای استاندارد TIMS انجام پذیرد. مطابق این استاندارد با توجه به میزان ریسک قابل قبول در یک مرکز داده، چهار سطح برای نگهداری تعریف می شود:

  • TIMS1: از کار افتادن- (خدمات نگهداری فقط در صورت بروز مشکل انجام می گیرد).
  • TIMS2: پشتیبانی بدون ساختار – خدمات نگهداری برای تجهیزات مهم زیرساخت انجام می گیرد ولی به دلیل عدم وجود ساختار و عدم شناسایی اشکالات کوچک در بخش های مهم و … احتمال وقوع مشکل زیاد است.
  • TIMS3: پشتیبانی دارای ساختار- به منظور بالا بردن درصد کار مرکز داده و به حداقل رساندن خطای انسانی، فرآیند پشتیبانی به دقت ارزیابی می شود.
  • TIMS4: پشتیبانی تسهیل شده – در این سطح برنامه پشتیبانی ساخت یافته با معماری و… ترکیب می شود. با اجرای این طرح هر یک از تجهیزات مرکز داده را می توان بدون ایحاد اختلال در سرویس تحت خدمات نگهداری و پشتیبانی قرار داد.

 

همکاران ما در فناوران طلوع شبکه افتخار دارند تا با سال ها تجربه در نگهداری مراکز داده، مطابق با نیاز مشتریان محترم اقدام به نگهداری از مراکز داده آنها بپردازند. قبل از عقد قرارداد نگهداری، ابتدا ممیزی و ارزیابی کامل از زیر ساخت های مرکز داده بعمل می آید و سپس با توجه به وضعیت موجود، ریسک ها و مشکلات احتمالی، قرارداد نگهداری عقد می شود.

 

data-center-02