با توجه به لزوم  بستر مناسب برای بهره گیری از خدمات شبکه نیازمند اجرای استاندارد کابل کشی در مکان مذبور می باشد.

این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب و کارآزموده در اجرا ی کابل کشی،آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد.

images (1)