انتقادات و پیشنهادات

تاریخ انتشار : 2020/01/18

با توجه به اهمیت مشتری ورضایت مشتریان برای شرکت فناوران طلوع شبکه، خواهشمند است تمام نقطه نظرات خود را در قالب انتقاد وپیشنهاد ازطرق زیر به ما منتقل کنید تا ما بتوانیم آنطور که شایسته ی شماست به شما خدمت رسانی کنیم

پست الکترونیکی:info@toluenet.ir

سامانه پیامکی:۶۶۰۰۰۶۶۶۶

شماره تلفن:۷۴۴۶۹۵۰۲-۰۲۱

برخی از مشتریان